Vele P&O’ers (40%) geven aan dat de belangrijkste HR-knelpunten te maken hebben met een tekort aan interne communicatie en... Read More →